Kursy Instruktora Pływania

KURS INSTRUKTORÓW SPORTU SPECJALNOŚĆ PŁYWANIE

Zgodnie z obowiązującą ustawą o sporcie przestała istnieć możliwość zdobycia uprawnień instruktora rekreacji jednakże dotychczasowe uprawnienia zachowują swoją ważność.
Mając na względzie nowe uwarunkowania formalno – prawne, przygotowaliśmy na dotychczasowych zasadach ofertę przeprowadzenia kursu dla kandydatów na instruktora sportu w dyscyplinie pływanie.
Biorąc pod uwagę powyższe, jesteśmy przygotowani na bardzo elastyczne odnoszenie się do kwestii terminowości wnoszonych opłat za udział w szkoleniu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • posiadanie minimum średniego wykształcenia;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych na pływalni;
 • zaliczenie egzaminu wstępnego polegającego na wykazaniu się umiejętnością pływania co najmniej 3 stylami pływackimi (dowolny-kraul, klasyczny-żabka, kraul na grzbiecie);


CENA KURSU WYNOSI:

 • 1550 zł –

 • DODATKOWE INFORMACJE I KONTAKT:

  Albert FRĄCZYK
  tel.: 600 884 310, e-mail: albertfr@wp.pl

  Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: albertfr@wp.pl   
  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu. "POBIERZ"

   

   

  O terminie rozpoczęcia szkolenia wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie minimum 10 zgłoszeń.