Instruktor sportów siłowych

PARK WODNY „RELAX” ORAZ AKADEMIA AKTYWNOŚCI „ANIMUS” W ŚWIDWINIE ORGANIZUJE KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ SPORTY SIŁOWE

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:
-    posiadanie minimum średniego wykształcenia;
-    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych.

CENA KURSU:

  • 800 zł – absolwenci AWF lub IKF,  studenci, którzy zaliczyli III rok studiów AWF lub IKF oraz instruktorzy innych    dyscyplin sportu i rekreacji ruchowej;
  • 1300 zł – pozostali kandydaci.

PO UKOŃCZENIU KURSU UCZESTNICY OTRZYMUJĄ UPRAWNIENIA ZAWODOWE NADAWANE PRZEZ MINISTRA SPORTU

DODATKOWE INFORMACJE I KONTAKT:

Albert FRĄCZYK
tel.: 600 884 310, e-mail: albertfr@wp.pl

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: albertfr@wp.pl 
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu "POBIERZ".

 

 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:
 

O terminie rozpoczęcia szkolenia wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W SOBOTY I NIEDZIELE NA OBIEKTACH  PARKU WODNEGO „RELAX” W ŚWIDWINIE

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie minimum 6 zgłoszeń