POZIOM III – PŁYWANIE UKIERUNKOWANE Rekreacja i Ratownictwo Wodne

Poziom trzeci naszego szkolenia ukierunkowany jest na wskazanie możliwości jakie pojawiają się wraz ze zdobywaniem wyższych umiejętności pływackich. W trakcie zajęć nadal doskonalimy pływanie stylowe oraz poznajemy techniki pływackie wykorzystywane w ratownictwie wodnym.

Zajęcia na tym poziomie kończymy przystąpieniem do szkoleń na stopnie ratownicze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Każdy semestr to 30 godzin lekcyjnych zajęć na pływalni.Deklaracja uczestnictwa w zajęciach. "POBIERZ"

 

 

Kandydat WOPR – Zaliczenia w trakcie semestru:

  1. Przepłynąć 50 m dowolnym sposobem w czasie około 45 sekund " Czasówka " .
  2. „Przejść” min. 25 m w głębokim basenie w pozycji pionowej pracując nogami do żabki z rękoma uniesionymi nad wodą.
  3. Wykonać dowolny skok do głębokiego basenu i wyłowić 3 przedmioty rozrzucone na dnie w promieniu 3 m.

Na koniec semestru zdobywamy „NOMINACJĘ NA CZŁONKA WOPR”


MŁODSZY RATOWNIK WOPR – Zaliczenia wg programów szkolenia WOPR:

  1. Przystąpić do praktycznego egzaminu wstępnego zgodnie z wymaganiami WOPR.
  2. Zaliczyć egzamin praktyczny wg norm określonych w programie szkolenia WOPR.
  3. Zaliczyć egzamin z zasad udzielania pierwszej pomocy zgodnie ze standardami BLS.

Po zdaniu egzaminu końcowego zdobywamy uprawnienia „MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR”