Ratownik Wodny Zawodowy

Szkolenie Ratownik Wodny Zawodowy

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego organizuje w Oddziale Powiatowym WOPR w Świdwinie szkolenie na stopień Ratownika Wodnego wg Rozporządzenia MSWiA.

Zajęcia odbywać się będą w ustalone na spotkaniu organizacyjnym weekendy.

Osoby zainteresowane szkoleniem i uzyskaniem stopnia zawodowego prosimy o przesłanie zgłoszenia.

Termin szkolenia – początek - jesień 2020,

Miejsce szkolenia – Park Wodny „RELAX”, jezioro Bukowiec Świdwin,

Wymagania formalne:

  1. Ukończone 18 lat - osoby, które nie są członkiem WOPR.

Wymagania formalne dla członków WOPR

  1. Ważna legitymacja członka WOPR (opłacona składka za 2020 rok),
  2. Stopień Ratownik WOPR,
  3. Udokumentowane odbycie 150 godzin stażu po uzyskaniu stopnia ratownik WOPR w tym minimum 50 godzin w parku wodnym lub na pływalni.
  4. Pisemna zgoda na udział w szkoleniu (w przypadku nieletnich pisemna zgoda opiekuna prawnego).

Koszt szkolenia dla członków WOPR – 470,00,- zł

Koszt szkolenia dla pozostałych osób – 1 250,00,- zł

– cena obejmuje koszty osobowe, koszty organizacyjne, nadanie uprawnień, ubezpieczenie NNW do 10 000 zł.

Zgłoszenia – wypełniony formularz proszę przesyłać na adres albertfr@wp.pl. 
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu. "POBIERZ"

 

 

Początek zajęć -                    , godz.  – Sala Konferencyjna Parku Wodnego „RELAX”, Plac Sybiraków 1, 78-300 Świdwin.

Niezbędne wyposażenie – strój kąpielowy, maseczka do resuscytacji, sprzęt ABC.

Kontakt z kierownikiem szkolenia:
tel.: 600 884 310

e-mail:   albertfr@wp.pl

Zapisy i informacje dodatkowe w biurze:

 Tel. do biura : 507 017 971 (wtorki i czwartki w godz. 17.00 – 19.00)
e-mail: anetafraczyk@interia.pl

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu wstępnego, przebiegu szkolenia, sposobu płatności podane zostaną w pierwszym dniu szkolenia.